SL 408 Outdoor High Lifter

High Lifter har extra räckvidd och lyfthöjd. Fönsterlyften är terränggående och kan lyfta 380 kg.

SL 408 Outdoor High Lifter är konstruerad för att lösa uppgifter som kräver extra räckvidd och lyfthöjd, t.ex. arbetsuppgifter ovanför ett källarschakt eller ett blomsterland, vid byte av golvfönster m.m.

Fönsterbyte i 60- och 70-talshus omfattar ofta dessa utmaningar, och då är SL 408 Outdoor High Lifter helt rätt val.

En Smartlift i Outdoorserien transporterar enkelt och elegant fönstren till monteringsplatsen, bland annat via smala trädgårdsgångar och grindar. I likhet med övriga Smartliftar kan High Lifter enkelt köras in i en skåpbil för transport.

SL 408 Outdoor High Lifter har tvåkrets-vakuumsystem med två vakuumpumpar. Maskinen är försedd med två stora batterier som garanterar lång och stark användning. Motorn har en effekt på 1200W och är försedd med elektronisk broms. Även med en last på 380 kg är motorkraften rikligt dimensionerad för drift utomhus i terräng.

   Lyftdiagram

För att beställa en användarmanual, kontakta Smartlift på smart@smartlift.dk.

Produktlinje: