Den multifunktionella hissen

Smartlifts produktsortiment består av en rad hissar som enkelt och effektivt tar hand om det slitsamma arbetet med att lyfta och hantera glas, fönster och mycket annat med en lufttät yta som väger upp till nästan ett ton.

 

Hissarna från Smartlift är genomtänkta i minsta detalj och kombinerar alla kraften med finmotorisk rörelse. De är oöverträffade, millimeterexakta och konstruerade i enlighet med hantverksstandarder på absolut högsta nivå.   

 

Fönsterhissen är självkörande och utför alla uppgifter som krävs för att transportera och placera fönstret korrekt. Det handlar bland annat om att lyfta, byta sida, skjuta ut armen och vippa objektet. Hissen håller fast fönstren med hjälp av stora sugproppar, och all manövrering och hantering sker enkelt och logiskt via en liten manöverpanel. Smartlift-hissarna består av en inomhus- och in utomhusserie med var sina unika egenskaper i förhållande till de arbetsuppgifter som ska utföras.

 

Genom att använda Smartliften kan hantverkarna ofta undvika tunga och besvärliga lyft, vilket är en väsentlig förbättring av arbetsmiljön och motverkar det slitage som många hantverkare upplever.

 

Det handlar också i hög grad om att effektivisera arbetsprocesserna. Smartliften frigör ofta arbetskraftsresurser vid diverse lyftuppgifter och minimerar skaderisken på objektet vid tunga lyft. 

 

Smartlifterna levereras även ofta för industriella ändamål. Vi hjälper alltid till med att utarbeta diverse lösningsmodeller med en Smartlift i centrum.  

 

Våra kunder har bara positivt att säga om sin Smartlift. Smartlift är en mycket driftsäker och lönsam investering på alla sätt.

 

Klicka i menyn till vänster för att läsa mer om de olika modellerna.

Produktlinje: