Säkerhet på arbetsplatsen

En bra och ordentlig arbetsmiljö på arbetsplatsen är en bra investering. Med fokus på säkerheten förebyggs arbetsolyckor och sjukfrånvaro och skadorna minskar. En bra arbetsmiljö lockar till sig de bäst kvalificerade medarbetarna, och de blir nöjdare och mer motiverade.

 

Vår erfarenhet är att Smartlift på arbetsplatserna har tagits emot som en maskin som förbättrar arbetsmiljön och bidrar till en bättre säkerhet på arbetsplatsen.

 

Om ditt företag vill föregå med gott exempel vad gäller arbetssäkerhet kan investeringen i en Smartlift visa sig vara en bra och säker investering som lönar sig redan från första dagen.

 

Undvik onödiga och skadliga lyft

Man kan förebygga många fall av arbetsskador och slitage om arbetet på byggarbetsplatsen eller fabriken planeras och utförs på rätt sätt.

 

Många arbetsskador och problem uppstår i samband med tunga lyft, långa tider av arbete i dåliga arbetsställningar, ensidigt repetitivt arbete samt vid tunga och fysiskt slitsamma arbetsuppgifter.

 

Det gäller att om möjligt undvika tunga lyft. Arbetet ska anpassas så att t.ex. material behöver flyttas så lite som möjligt med hjälp av människans fysiska kraft.

 

Därför har vi utvecklat Smartlift – den självkörande hissen som kan hantera objekt upp till en vikt på 780 kg och en höjd på 4,5 m. Maskinen är multifunktionell i och med att den kan köra, lyfta, utskjuta och luta objekt på en och samma gång, utan att den person som manövrerar maskinen utsätts för någon som helst fysisk ansträngning.

Produktlinje: